Aktuálne informácie

RFID pre Univerzitu J.E.Purkyně v Ústí nad Labem

Ďalší úspech vo výberovom konaní na dodávku RFID technológií zaznamenala naša spoločnosť na akademickej pôde - v knižnici Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem. V týchto dňoch sa začalo s inštaláciou technických zariadení. Na očipování teraz čaká zdruba 150 tisíc dokumentov. Finálne dokončenie a odovzdanie projektu bude realizované do konca tohto roka.


Partneri

InterSystems ČRIvarEmtestEBSCO
ISO 9001 Cert quality