Národní register autorit

Naše společnost se podílela (a podílí) na národním projektu SR - Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra (CAIR), realizovaném Národným osvetovým centrom.
Jedním z registrů platformy je Národní registr autorit, jehož vývoj a implementaci jsme realizovali v roce 2015-2016.
Úkolem bylo vybudovat databázi autorit, zajišťující sběr, tvorbu, správu, aktualizaci a zpřístupnění autorit zapojených paměťových a fondových institucí.


Partneři

InterSystems ČRIvarEmtestEBSCO
ISO 9001 Cert quality