Aktuálne informácie

QR kódy IPACu pre mobilné telefóny

Najnovšie sme zaradili na stránku prehľadu našich zákazníckych knižníc www.library.sk i QR kódy ich IPACov pre mobilné telefóny. Zákazníci, ktorí nevedia kde a ako získať QR kód pre svoju knižnicu, resp. pre IPAC pre mobilné telefóny, sa na nás môžu obrátiť.


Partneri

InterSystems ČRIvarEmtestEBSCO
ISO 9001 Cert quality