Aktuálne informácie

Publikovanie článkov v ITlib

V najnovšom čísle časopisu ITlib - Informačné technológie a knižnice (2/2013) naši kolegovia publikovali články zamerané na dodržovanie štandardov a pravidiel u RFID technológií a webových stránok. Obidva články sú k dispozícii aj v on-line verzii časopisu.

http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2013/2/standardy-a-pravidla-pro-technologii-rfid.html?page_id=2461
http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2013/2/uvod-do-standardov-a-pravidiel-pre-web-ich-miesto-v-kniznicnej-praxi.html?page_id=2455


Partneri

InterSystems ČRIvarEmtestEBSCO
ISO 9001 Cert quality