Pracovná stanica

Pracovná stanica je zaužívané označenie pre zariadenie, ktoré sa pripája k počítaču spravidla cez rozhranie USB a skladá sa z čítačky RFID a antény. Tým je umožnené programom zapisovať dáta na čipy RFID alebo čítať ich obsah. Pokiaľ to konkrétny knižničný systém dovoľuje, je možné vykonať úplnú integráciu technológie RFID do tohto systému. V opačnom prípade je čiastočná integrácia vykonaná externým programom. Pracovná stanica sa využíva pre fungovanie dvoch hlavným programov. Prvým je tzv. konverzný SW, zaisťujúci rýchlu inicializáciu i čítanie etikiet, čo je možné oceniť najmä pri prevode knižného fondu (napr. z technológie čiarových kódov) do RFID. Druhá oblasť využitia pracovnej stanice je pri cirkulačnom procese knižničného informačného systému (požičiavanie a návraty kníh) pre aktualizáciu dát na etikete RFID.


Pracovná stanica Smartstation 100

Skladá sa zo samostatnej čítačky RFID, ku ktorej je pripojená anténa veľkosti A4. Čítačka je prepojená s PC cez rozhranie USB. Na anténu je možné umiestniť aj niekoľko kníh a pokiaľ to knižničný systém dovoľuje, je možné ich spracovávať dávkovo.

smartstation100.pngsmartstation100b.png

Pracovná stanica Smartstation 200

Tento typ pracovnej stanice sa odlišuje od Smartstation 100 tým, že anténa je odtienená. To znamená, že načíta len knihy položené na anténu a nie knihy z blízkeho okolia okolo antény či pod ňou.

                                  smartstation200.png

Pracovná stanica 3M  Workstation 895 / 896

Ďalší typ pracovnej stanice z dielne 3M sa skladá z čítačky a padu s anténou. Po pripojení k počítaču je možné využívať ako pre cirkuláciu, tak pre konverziu (SW Tag Data Manager).

895
Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality