Bezpečnostní brány

Bezpečnostní brána RFID okamžitě zjistí, zda se přes ni pohybuje médium zabezpečené RFID čipem s nastaveným bezpečnostním kódem (tzv. AFI bytem). Neautorizovaná výpůjčka tak způsobí poplach a upozorní pracovníky knihovny světelným a zvukovým alarmem. Volitelně lze k bráně dodat program Smartgate manager pro podrobnější evidenci zachycených médií.


Bezpečnostní brána Smartgate 110

Jde o jednodušší typ brány, která ovšem beze zbytku plní základní požadavky kladené na bezpečnostní bránu v knihovně. Vzhled brány je moderní a atraktivní. Detekování průchodu zabezpečené knihy způsobí světelný a akustický poplach. Vzdálenost mezi stojany může být nejvýše 110 cm. Lze spojit až čtyři stojany do jedné brány, čímž lze pokrýt průchod o maximální šířce až 3,3 m.

smartgate110  


Bezpečnostní brána Smartgate 400

Jde o moderní typ bezpečnostní brány RFID se světelným a akustickým poplachem. Součástí bezpečnostní brány je interní obousměrné počítadlo průchodů osob. Vzdálenost dvou stojanů brány může být až 110 cm, širší vchody lze zabezpečit spřažením až 8 stojanů. Bránu lze propojit také s mechanismem automatického otevírání dveří pro jejich zablokování v případě alarmu (pokud to umožňují). Výhodou tohoto typu brány je úsporný režim, který se aktivuje v případě, že delší dobu přes bránu nikdo neprochází.

 smartgate400

  Bezpečnostní brána Smartgate 600

Nejnovější typ brány, u které praktická funkce jde ruku v ruce s elegantním a moderním vzhledem. Funkčně je Smartgate 600 plně vybavena, má zabudované obousměrné počítadlo průchodů a automatický úsporný režim. Díky nejnovější technologii lze ovšem posunout rozpětí stojanů až na velkorysou vzdálenost 160 cm. S výhodou lze tedy dva stojany této brány využít v mnoha situacích, kde by byly zapotřebí tři stojany jiného typu brány RFID. Pokud by ale i to bylo málo, je možno propojit až 8 stojanů a pokrýt tak šíři průchodu 11,2 m.

smartgate600  
Partneři

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality