ImageServer - pripojenie náhľadov (obrázkov)

Image server umožňuje pripojiť k bibliografickému záznamu obrázky a iné obejkty automaticky, bez potreby ich ručne pripájať k príslušnému záznamu. Objekt si identifikátor záznamu nesie vo svojej súborovej ceste.

Je možné pripojiť viac lokálnych i vzdialených repozitárov (adresárov). Tie sa periodicky prechádzajú a tým sa aktualizuje interná databáza objektov prilinkovaných k jednotlivým záznamom.

Nie je problém zapojiť aj už existujúce repozitáre obrázkov v akejkoľvek adresárovej štruktúre na disku/webe (pokiaľ sa z ich adresárovej cesty dá identifikovať, ku ktorému záznamu patria) bez potreby repozitár akokoľvek reorganizovať.

Výsledkom bude automatické generovanie náhľadov. Náhľad bude odkazom na:

  • plnú veľkosť obrázku
  • nový panel prehliadača s plnou veľkosťou obrázku
  • odkazom na lightbox galériu so všetkými obrázkami záznamu
  • odkazom na detailný zobrazovací formát, prípadne na konkrétny zobrazovací formát
  • odkazom na ľubovoľnú html stránku
  • odkazom na generovanú html stránku umožňujúcu zobraziť veľký obrázok pomocou dlaždicovej technológie Zoomify nebo IIPImage

imageserver1.pngimageserver2.png


Partneri

InterSystems ČRIvarEmtestEBSCO
ISO 9001 Cert quality