Architektúra systému

Svojou architektúrou a použitými technológiami sa Advanced Radpid Library radí k vysoko vyspelým moderným systémom súčasnosti s dobrou perspektívou aj do budúcnosti, predovšetkým s:

 • rozširovaním základnej funkčnosti systému,
 • rozširovaním počtu používateľov,
 • integráciou systému do väčších informačných a riadiacich celkov,
 • integráciou nových technológií,
 • jeho budúcou škálovateľnosťou.


  Partneri

  InterSystems ČRIvarEmtestEBSCO
  ISO 9001 Cert quality