Softvér

LABEL VIEW

Diakritika - využitie TrueType písiem z prostredia Windows odstráni všetky Vaše stávajúce problémy s diakritikou u termotransférových tlačiarní.
Národné prostredie - tvorcom programu je firma Teklynx Inc., od nás ho získate v českej verzii vrátane česky zpracovanej užívateľskej príručky.
Napojenie k databázam - súčasťou programu môže byť aj databázový editor umožňujúci vytváranie a úpravy databáz, možnosť napojenia na databázový server SQL, ODBC či prepojenie OLE DB. V Gold verzii je možné využívať Data Watch server, prepojenie tlačových polí s externým snímacím zariadením apod.
32 typov čiarových kódov - program podporuje všetky bežné typy čiarových kódov Ean13, Ean8, UPC-A, UPC-B, Code39, Code128, ITF, ale aj dvojdimenzionálne kódy PDF-417, Datamatrix atd.
Priebežné číslovanie - možnosť tlače sériových čísiel pomocou funkcie prírastok /úbytok. A to nielen numericky, ale aj alfanumericky so zadávaním hodnôt skokov a počtu kópií.
Práca v sieti - program plne podporuje prácu v sieti. Akákoľvek stanica v sieti môže využívať všetky jeho možnosti.
Prenositeľnosť formátov - najväčšou výhodou programu je určite prenositeľnosť formátov na iné typy tlačiarní. Návrh etikety vytvoríte len raz a môžete ho tlačiť na ľubovolnej tlačiarni, program automaticky vykoná konverziu ovládacích príkazov pre práve zvolenú tlačiareň.
Konfigurácia podľa požiadaviek - program je možné dodať v troch základných konfiguráciach, Basic, Profesional a Gold.


    Partneri

    InterSystems ČRIvarEmtestEBSCO
    ISO 9001 Cert quality