Aktuálne informácie

Požičiavanie e-kníh

V systéme aRL je pripravená nová funkcia, umožňujúca požičiavanie e-kníh. Bola navrhnutá v spolupráci s JVK v Českých Budějovicích, ktorá má zmluvnú dohodu s vydavateľstvom elektronických kníh eReading.cz. Bližšie informácie podajú servisní pracovníci.


Partneri

InterSystems ČRIvarEmtestEBSCO
ISO 9001 Cert quality