Akcie / Konferencie

Periodiká v minulosti a súčasnosti

Miesto konania: Bratislava

Termín: 12.-13.9.2017

Účasť: J. Šubová


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality