Akcie / Konferencie

Open Access politika Slovenska v Európskom rámci

Miesto konania: CVTI Bratislava

Termín: 25.3.2015

Účasť: J. Šubová, R. Klimešová

http://oa.cvtisr.sk


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality