Aktuální informace

Nové instalace selfchecku03.01.2018

Další instalace RFID technologie proběhly v knihovně v Kroměříži (www.knihkm.cz) a univerzitní knihovně v Nitře (www.ukf.sk). V obou případech se jednalo o instalaci selfchecku.
Partneři

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality