Akcie / Konferencie

NitLib 2014 - Knižnice bez bariér

Miesto konania: SPU Nitra, Slovenská republika

Termín: 14.5.2014

Účasť: N. Andrejčíková, J. Šubová, J. Návratová

https://sites.google.com/site/nitlib2014/nitlib-2014


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality