Aktuální informace

Návratový automat pro UTB Zlín

V nejbližších dnech proběhne dodávka a instalace samoobslužného návratového automatu s třídící jednotkou pro knihovnu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Jedná se již o naši třetí instalaci tohoto zařízení v ČR.


Partneři

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality