Aktuálne informácie

Návratový automat pre UTB Zlín

V najbližších dňoch prebehne dodanie a inštalácia samoobslužného návratového automatu s triediacou jednotkou pre knižnicu Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne. Ide už o našu tretiu inštaláciu tohoto zariadenia v ČR.


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality