Kontakt

Kontakt Česká republika

Cosmotron Bohemia, s.r.o.

Pančava 415/11
Hodonín, 695 01

Tel./fax : (+420) 518 326 524
Mob.tel.: (+420) 724 242 250
E-mail  : 
Id dátovej schránky: xsmwrah

IČ: 25518453
DIČ: CZ25518453
OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 28794

Bankovné spojenie: Komerční banka, pobočka Hodonín
Číslo účtu: 1753940237/0100
IBAN: CZ9501000000001753940237
SWIFT: KOMBCZPPXXX

Účet pre platby v EUR:

Bankovné spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., pobočka Holíč
Číslo účtu: 5068088240/0900
IBAN: SK79 0900 0000 0050 6808 8240
SWIFT: GIBASKBX

OddelenieTelefónne číslo
Ekonomické, sekretariát+420 724 242 250
+420 518 326 523
+420 518 326 524
Barcode - potlač etikiet+420 737 711 578
+420 518 326 524
Servisné ARL+420 734 309 562
+420 518 326 525
Vývojové ARL+420 518 326 522
RFID - identifikačné, zabezp. technológie a ich servis+420 739 931 703
+421 911 727 266
+420 518 326 523Kontakt Slovenská republika

COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o.
Bratislavská 57
Kopčany, 908 48

Mob.tel.: (+421) 911 406 295
E-mail: 

IČO: 36232513
DIČ: 2020185497
IČ k DPH: SK2020185497
OR Okresného súdu Trnava, odd.Sro, vl. 11514/T

Bankovné spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., pobočka Holíč
Číslo účtu: 251305490/0900
IBAN: SK15 0900 0000 0002 5130 5490
SWIFT: GIBASKBX

 


Partneri

InterSystems ČRIvarEmtestEBSCO
ISO 9001 Cert quality