Akce / Konference

Knižnično-informačné systémy

Místo konání: Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave

Termín: 12.3.2013

Účast: J. Šubová

http://www.infolib.sk/index/open_file.php?file=pozvanky2013/Kniznicno_infor_systemy_SPK.pdf


Partneři

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality