Akcie / Konferencie

Knihovny současnosti 2016

Miesto konania: Olomouc

Termín: 6.- 8.9.2016

Účasť: N. Andrejčíková

http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicke-akce/knihovny-soucasnosti-2016


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality