Akcie / Konferencie

Knihovny současnosti 2013

Miesto konania: Univerzita Palackého, Olomouc

Termín: 10.- 12.9.2013

Účasť: N. Andrejčíková, J. Rýzek

http://www.sdruk.cz/sdruk/konference-knihovny-soucasnosti/2013/clanek/konference-knihovny-soucasnosti-2013/


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality