Aktuálne informácie

Integrácia EBSCO Discovery Service™

V knižnici Univerzity v Hradci Králové sme integrovali do aRL EBSCO Discovery Service™. Ponúka centrálny vyhľadávací index - jednotné rozhranie pre vyhľadávanie všetkých zdieľaných informačných zdrojov knižnice. Bližšie informácie pre záujemcov o túto službu podá servisné oddelenie.


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality