Aktuálne informácie

Inštalácia RFID technológie na UJEP v Ústí nad Labem

V nových priestoroch knižnice univerzity JE Purkyně v Ústí nad Labem sme inštalovali selfcheck a dve bezpečnostné brány, jednoduchú a dvojitú. Po predchádzajúcom očipování celého fondu má tak knižnica zabezpečený všetok knižničný fond a vďaka selfchecku je čitateľom uľahčené vypožičanie a návrat dokumentov.


Partneri

InterSystems ČRIvarEmtestEBSCO
ISO 9001 Cert quality