Akcie / Konferencie

Inovácie pre budúcnosť verejných knižníc

Miesto konánia: Bratislava

Termín: 17.10.2018

Účasť: J. Šubová

Príspevok: "Miesto technológií v službách knižnice"

www


Partneri

InterSystems ČRIvarEmtestEBSCO
ISO 9001 Cert quality