Akcie / Konferencie

Informačné systémy o vede (CVTI)

Miesto konania: CVTI Bratislava, Slovensko

Termín: 2.4.2014

Účasť: J. Šubová

http://konferenciaIS2014.cvtisr.sk


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality