Akcie / Konferencie

IFLA 2017

Miesto konania: Wrocław, Polsko

Termín: 19.- 25.8.2017

Účasť: Klimešová R., Kopčanská D.

http://2017.ifla.org/


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality