Akcie / Konferencie

Elektronické služby knihoven

Miesto konania: Baťův institut, Zlín

Termín: 12.-13.5.2015

Účasť: N. Andrejčíková (príspevok)


Partneri

InterSystems ČRIvarEmtestEBSCO
ISO 9001 Cert quality