Akcie / Konferencie

Elektronické služby knihoven17.02.2015

Miesto konania: Baťův institut, Zlín

Termín: 12.-13.5.2015

Účasť: N. Andrejčíková (príspevok)
Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality