Akcie / Konferencie

Digitálna knižnica - Úsvit či súmrak verejných a akademických knižníc

Miesto konania: Jasná, Slovensko

Termín: 10.-12.11.2014

Účasť: N. Andrejčíková, J. Rýzek

http://www.schk.sk/wordpress/digital-library/program-konferencie/


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality