Akcie / Konferencie

Digitálna knižnica

Miesto konania: Jasná, Slovensko

Termín: 31.3.-3.4.2014

Účasť: N. Andrejčíková

http://www.schk.sk/wordpress/digital-library/program-konferencie/


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality