Akcie / Konferencie

Digitalizačný seminár

Miesto konania: Moravská zemská knihovna, Brno

Termín: 25. - 26.3.2015

Účasť: Ľ. Orság


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality