Aktuálne informácie

Dielnička tvorivosti v MK Hodonín

Ku dňu otvorených dverí v MK Hodonín, dňa 1.12.2012 sa pripojila aktívnou účasťou aj naša spoločnosť. Kolegyne J. Šubová a L. Vízdalová si otvorili v detskom oddelení dielničku tvorivosti a šikovných rúk. O tom, že majú ruky šikovné nielen pre aRL sa presvedčila spústa detí a ich rodičov.


Partneri

InterSystems ČRIvarEmtestEBSCO
ISO 9001 Cert quality