Akcie / Konferencie

Deň otvorených dverí v MK Hodonín

Miesto konania: MK Hodonín

Termín: 28.11.2015

Účasť: J. Šubová (tvorivá dílnička)


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality