Akcie / Konferencie

CITEM - Workshop

Termín konania 31.1.- 1.2.2012 v Prahe. Témou workshopu je Muzejné autority a Register zbierok výtvarného umenia.

Predpokládaná účasť: N. Andrejčíková, J. Šubová


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality