Aktuálne informácie

Certifikát kvality opät obhájený

Na základe auditu uskutočneného v júli, bolo bez výhrad schválené používanie certifikátu kvality podľa normy ISO 9001 na nasledujúci kalendárny rok.


Partneri

InterSystems ČRIvarEmtestEBSCO
ISO 9001 Cert quality