Akcie / Konferencie

Caslin 2014

Miesto konania: Oponice, Slovensko

Termín: 16.-20.9.2014

Účasť: N. Andrejčíková, J. Rýzek

http://www.snk.sk/?caslin-2014


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality