Akcie / Konferencie

CASLIN 2012 - ZRUŠENÉ!

KONFERENCIA BOLA ZRUŠENÁ!

Téma: Medziknižničná spolupráca : Modely a metódy

Termín konania 3. -7.6.2012

www.techlib.cz/cs/1857-caslin-2012


Partneri

InterSystems ČRIvarEmtestEBSCO
ISO 9001 Cert quality