Akcie / Konferencie

Bibliotheca Academica

V tomto roku sme sa stali partnermi akcie a vystúpime tu aj s príspevkom na tému "Vzťah knižníc a vedy". Zaznie vo štvrtok 24. 10. od 11:10 do 11:25 z úst J. Šubová.

Miesto konania: VUT Brno

Dátum: 23.-24.10.2019

Účasť: J. Šubová

web.stranky konferencie


Partneri

InterSystems ČRIvarEmtestEBSCO
ISO 9001 Cert quality