Akcie / Konferencie

Bibliotheca Academica 2015

Miesto konania: Ostrava

Termín: 13.- 14.10.2015

Účasť: N. Andrejčíková (príspevok), J. Rumíšková

http://www.akvs.cz/aktivity/ba-2015/


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality