Akcie / Konferencie

Bibliotheca academica 2013

Miesto konania: Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno

Termín: 30.-31.10.2013

Účasť: N. Andrejčíková, J. Rýzek, J. Rumíšková


Partneri

InterSystems ČRIvarEmtestEBSCO
ISO 9001 Cert quality