Akcie / Konferencie

Bibliotheca Academica 2016

Miesto konania: Praha

Termín: 8.- 9.11.2016

Účasť: N. Andrejčíková

http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicke-akce/bibliotheca-academica-2016


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality