Akcie / Konferencie

Bibliografický deň 2018

Miesto konánia: Univerzitná knižnica v Bratislave

Termín: 15. 6. 2018

Účasť: Šubová J.

https://www.snk.sk


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality