Akcie / Konferencie

Archivy, knihovny, muzeá v digitálnom svete

Miesto konania: Národní archiv, Praha

Termín: 26.-27.11.2014

Účasť: N. Andrejčíková, J. Šubová


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality