Akcie / Konferencie

42. seminár knihovníkov múzeí a galérií

Miesto konánia: Písek

Termín:4.-6.9.2018

Účasť: J. Šubová, R. Klimešová

www


Partneri

InterSystems ČRIvarEmtestEBSCO
ISO 9001 Cert quality