Akcie / Konferencie

41. celostátní seminář knihovníků muzeí a galerií

Miesto konania: Plzeň

Termín: 5.- 7.9.2017

Účasť: Andrejčíková N. (príspevok), Rumíšková J.

http://www.zcm.cz/41-celostatni-seminar-knihovniku-muzei-galerii


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality