Akcie / Konferencie

40. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG

Miesto konania: Hradec Králové

Termín: 13.-15.9.2016

Účasť: N. Andrejčíková, J. Šubová


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality